EUSKAL DANTZAK

Euskal Dantzak euskal kultura eta folklorearen osagai garrantzitsuak dira. Herri, eskualde edo lurralde batetik bestera dantzak aldatu egiten dira, baita esanahia eta dantza egiteko modua ere (jantziak, partaideak…). Dantza batzuk oso zaharrak dira, ia betidanik egin dira Euskal Herrian, baina badaude antzinako dantzen bertsio eraberrituak ere. Euskal dantzak hain fenomeno aberatsak direnez, zaila da sailkapenen bat egitea. Ikertzaile bakoitzak bere eredua dauka; horrela, Juan Antonio Urbeltzek aldagai morfologiko eta koreografikoak aintzat hartuta sailkatu ditu, Jose Antonio Quijerak formaren araberako sailkapena egin zuen etaJulio Caro Barojak denboran izandako bilakaeraren araberakoa. Dantza tipologiei dagokienez, hiru eratakoak daudela esan genezake

DANZAS

 • Erromeria edo plazetako dantzak. Herrietako jai eta erromerietan egiten dira, eta nahi duen guztiak parte hartzen du. Gaur egun dantza taldeek egiten dute gehienbat, baina zenbait tokitan (landa guneetan bereziki) dantza irekiak izaten jarraitzen dute.
 • Ezpata dantzak. Europako antzerako beste dantzen ezaugarri bertsuak dituzte. Ohorezko dantzak izan ohi dira, egun bereziak gogoratzeko egiten dira gehienetan.
 • Festa amaierako dantzak. Ziklo baten amaiera eta ondorengo baten hasiera antzezten dute. Adibidez, inauterietan jaia eta parranda girotikgarizumako garaira pasatzea gogorarazten dute.

OBJETIVOS / HELBURUAK:

 • Conocer, fomentar y disfrutar el folklore y las danzas vascas.
 • Aprender nuestras danzas tradicionales adecuándolas a cada edad según sus dificultades.
 • Sentirse parte del grupo, respetando las diferentes opiniones, responsabilizándose en las diferentes tareas, valorando el trabajo en grupo.
 •  Participar activamente en les celebraciones populares por medio de las danzas vascas.
 • Superar inhibiciones por medio de las actuaciones ante un público.
 • Euskal Herriko dantzak eta folklorea ezagutu , sustatu eta gozatzea.
 • Gure herri tradizioko dantzak ikastea errezenetatik hasita, zailtasunaren arabera adin bakoitzari egokituz.
 • Kaleko ospakizunetan aktiboki parte hartzeko gaitasuna bereganatzea euskal dantzen bidez.
 • Jendeaurrean dantzatzeko lotsa gainditzea.
 • Taldeko partaide sentitzea, eritzi desbardinak errespetatzen, ardurak hartzen, talde lana baloratuz…

baztan 1 dantzari txiki Grupo Bera.JPG

Educación Infantil / Haur Hezkuntza:

 • Conocer y valorar el propio cuerpo ayudando a su desarrollo motriz, mental, estético..
 • Fomentar las relaciones sociales por medio de la solidaridad, respeto, responsabilidad…
 • Aprender y disfrutar de los “juego-danza” practicándolos en cualquier ocasión (fiesta, encuentros, celebración).
 • Norberaren gorputza ezagutu eta baloratu era honetan bere garapenari lagunduz.
 • Ikasleen arteko giza-harreman egokiak lortzea: elkarkidetza, errespetua, erantzunkizuna…
 • Irri-dantza ikasi ondoren, gozatzea eta edozein agerpenetan praktikan jartzea.

Educación Primaria / Lehen Hezkuntza:

Profundizar y mejorar las destrezas adquiridas en la etapa anterior.

Identificarse con su entorno y su folkolore.

Superar inhibiciones específicas propias de esta edad.

Profundizar en las relaciones sociales.

Iniciarlos en la importancia de la transmisión de la propia cultura y de su preservación.

Norberaren gorputzaren trebetasunen erabilpena eta menperaketa sendotzea.

Ikasleak bere herriarekiko eta bizi den ingurunearekiko identifikazioa lortzea.

Ikasleen arteko giza-harremanak sendotzea.
Jendaurrean aritzeko lotsa galtzea.

Gure kultura zaintzeko eta transmititzeko bakoitzak daukan ardura eta protagonismoa ulertzea.


Educación Secundaria / Bigarren Heakuntza:

 Fomentar el espíritu crítico y el buen gusto ante las manifestaciones del Euskal Folklore ( danza, arte, bertsolaritza)…                                                                                    

 • Desarrollar el aprendizaje de las destrezas complementarias da la Euskal Dantza (colocarse adecuadamente el vestuario, calzado, orden con el material, cuidado de los locales…)
 • Hacerles sentirse parte activa en las manifestaciones de Euskal Folklore que se den dentro y fuera del recinto escolar (fetivales, fiestas, encuentros, alardes…)
 • Profundizar e implicar en la importancia de la transmisión de la propia cultura y de su preservación.
 • Euskal kulturaren edozein agerpen (dantza, artea, bertsolaritza…) ulertzeko eta zentzu kritikoz aztertzeko beharrezkoak diren edukiak bereganatzea.
 • Euskal janzkeraren osagai ondo janzten eta erabiltzen ikastea: gerrikoak, buruzapiak..
 • Ikasleak eskolaren barneko ekintzetan partaide aktibo eta antolatzaile bezala parte hartzea.
 • Norberaren hobetze-lanaren kontzientzia sortzea, konpetitibidade gabeko giroan murgilduz.
Artículos recientes

Comentarios

Escribe tu búsqueda